รถทัวร์บริษัท (ทะเบียน 30-0262 จำนวน 30 ที่นั่ง)

(คลิกที่ภาพเพื่อดูใหญ่ขึ้น)