รถทัวร์บริษัท (ทะเบียน 30 - 0471 จำนวน 38 ที่นั่ง)

(คลิกที่ภาพเพื่อดูใหญ่ขึ้น)