รถทัวร์บริษัท (ทะเบียน 30-0691 จำนวน 43 ที่นั่ง)

(คลิกที่ภาพเพื่อดูใหญ่ขึ้น)