รถทัวร์บริษัท (ทะเบียน 30-0692 จำนวน 38 ที่นั่ง)
       

(คลิกที่ภาพเพื่อดูใหญ่ขึ้น)