รถทัวร์บริษัท (ทะเบียน 30-0761 - จำนวน 50 ที่นั่ง)

(คลิกที่ภาพเพื่อดูใหญ่ขึ้น)