รถทัวร์บริษัท (ทะเบียน 30-0904 - จำนวน 55 ที่นั่ง)
 
 

(คลิกที่ภาพเพื่อดูใหญ่ขึ้น)