รถทัวร์บริษัท (ทะเบียน 30-0905 จำนวน 60 ที่นั่ง 2 ชั้น)

(คลิกที่ภาพเพื่อดูใหญ่ขึ้น)