รถทัวร์บริษัท (ทะเบียน 30-1084) รถบัสปรับอากาศใหม่ 2 ชั้น 47 ที่นั่ง+โซฟา+โต๊ะ
 
   

(คลิกที่ภาพเพื่อดูใหญ่ขึ้น)