รถทัวร์บริษัท รถบัสป้ายแดง จำนวน 39 ที่นั่ง NEW!

(คลิกที่ภาพเพื่อดูใหญ่ขึ้น)