บริการรถเช่า
รถตู้ปรับอากาศ VIP. พร้อมคนขับ
รถตู้ทรงสูง D4D รุ่นใหม่

อัตราค่าเช่ารถ บริษัท พี.ดี.ทัวร์จุดเริ่มต้น อ.เมือง เชียงราย

รถตู้ปรับอากาศ

ค่าเช่า/วัน

ค่าเช่า/วัน

ขึ้นอยู่กับผู้เช่าใช้ใน จ. เชียงราย (ยกเว้นภูชี้ฟ้า/ผาตั้ง)
*ราคานี้ไม่รวมน้ำมันเป็นรถตู้ปรับอากาศหลังคาทรงสูง

1,800

รวมคนขับและน้ำมัน

ดอยแม่สลอง/ครึ่งวัน

1,500

ดอยตุง/ครึ่งวัน

1,500

แม่สายหรือเชียงแสน

1,500

เชียงของ

2,500

เชียงของ – เชียงแสน

2,800

แม่สาย – เชียงแสน – สามเหลี่ยมทองคำ

1,800

ดอยตุง - แม่สาย (หรือเชียงแสน)

1,800

ดอยตุง - แม่สาย – เชียงแสน – สามเหลี่ยมทองคำ

2,500

ดอยแม่สลอง – ดอยตุง

2,500

ดอยแม่สลอง – ดอยตุง นอนค้าง 1 คืน (เช้ากลับ)

3,500

ดอยแม่สลอง – แม่สาย (หรือเชียงแสน)

1,800

ดอยแม่สลอง - แม่สาย – เชียงแสน – สามเหลี่ยมทองคำ

2,500

ดอยแม่สลอง – ดอยตุง – แม่สาย (หรือเชียงแสน)

2,800

ดอยแม่สลอง – ดอยตุง -แม่สาย – เชียงแสน – สามเหลี่ยมทองคำ

3,500

หมู่บ้านเทอดไทย – ดอยแม่สลอง (ดอยตุง)

2,800

ดอยผาตั้ง หรือ ภูชี้ฟ้า

3,000

ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง

3,500

ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง นอนค้าง 1 คืน (เช้ากลับ)

4,000

ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง - เชียงของ

3,500

ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง – เชียงของ - สามเหลี่ยมทองคำ

3,800

หมู่บ้านท่าตอน

1,800

หมู่บ้านท่าตอน-ดอยแม่สลอง

2,200

รับ-ส่ง จากสนามบิน-โรงแรม-ภายในตัวเมือง

300

สนามกอล์ฟสันติบุรี (ทั้งวัน)

1,500

สนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ด (ทั้งวัน)

1,800

จังหวัดพะเยา

2,200

จ.เชียงใหม่ (รับหรือส่งอย่างเดียวไม่มีทัวร์)

2,500

ทัวร์ จ.เชียงใหม่ (ไม่รวมดอยอินทนนท์ หรือดอยอ่างขาง)

3,000

ทัวร์ จ.เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ หรือ ดอยอ่างขาง

3,500

สถานที่อื่นๆ กรุณาติดต่อบริษัท
   


หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อที่บริษัท โทร 053-752829, 081-8813100, 081-8818477