รวมภาพสถานที่ทัวร์ : สิบสองปันนา (จีน)
สะพานแขวนเชียงรุ้ง
ลิงเผือกที่เชียงรุ้ง
ประตูกันหลันป้า
บ้านชาวไทลื้อ
บ่อนำศักดิ์สิทธิ์
นกยูง
อนุสาวรีย์โจวเอินหลาย
เจดีย์หมอก
เจดีย์แปดเหลี่ยม
เจดีย์ขาว
นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำโขง
หมู่บ้านไทลื้อ