รวมภาพสถานที่ทัวร์ : เชียงตุง (พม่า)
 
วัดพระชี้นิ้ว
วัดจอมคำ
วัดมหาเมี๊ยะมุณี (วัดหลวง)
ทะเลสาบหนองตุง
   
ต้นยางยักษ์ อายุกว่า 260 ปี
ต้นยางยักษ์ 10 คนโอบ