สำนักงาน พี.ดี. ทัวร์

สำนักงาน พี.ดี. ทัวร์ เลขที่ 869/110
ถ.เปมะวิภาต
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 - 752829
แฟกซ์ 053 - 719041
มือถือ 01 - 8813100, 01 - 8818477

(คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น)