ติดต่อเรา / แผนที่ที่ตั้งบริษัทติดต่อเรา...

 
พี.ดี.ทัวร์ (สำนักงานใหญ่)     834/6  ถ .พหลโยธิน  ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000
  Tel.  053-711164-5  , 081-8414267 ,  Fax  053-711165
พี.ดี.ทัวร์ (สำนักงานสาขา)     869/110   ถ.เปมะวิภาต   ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000
  Tel.  053-712829 , 752829 , 081-8813100  ,  Fax  053-719041