โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ    

โปรแกรมทัวร์ไปเรือกลับเรือ
 
เส้นทาง
ระยะเวลา
หมายเหตุ
เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงพระบาง - เชียงแสน
4 วัน 3 คืน

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ