โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ    

โปรแกรมทัวร์ไปรถกลับเครื่อง
 
เส้นทาง
ระยะเวลา
หมายเหตุ
เชียงตุง - เมืองลา - เชียงรุ้ง - เชียงใหม่/กรุงเทพฯ
4 วัน 3 คืน

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ