บริการรถเช่า
รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
อัตราค่าเช่ารถ บริษัท พี.ดี.ทัวร์จุดเริ่มต้น อ.เมือง เชียงราย
รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
ค่าเช่า/วัน
หมายเหตุ
รับ-ส่ง จากสนามบิน-โรงแรม-ภายในตัวเมือง
3,000
รวมน้ำมัน
รับสนามบิน ทานอาหารเย็น ส่งโรงแรมในเมือง
4,000
"
รับในเขต อ.เมืองเชียงราย ไปแม่สาย หรือ เชียงแสน
7,000
"
รับในเขต อ.เมืองเชียงราย ไปแม่สาย และ เชียงแสน
8,000
"
รับในเขต อ.เมืองเชียงราย ไปส่ง อ.เมือง เชียงใหม่
12,000
"
เช่าเหมาเป็นวัน ไปต่างจังหวัด
7,000
ไม่รวมน้ำมัน
สถานที่อื่นๆ กรุณาติดต่อบริษัท
   


หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อที่บริษัท
โทร 053-712829 , 053-711164-5 มือถือ 081-8414267 คุณกานต์ , 081-8813100 คุณพรสิทธิ์