รถทัวร์บริษัท


ทะเบียน 30-0684 รถบัสเล็ก จำนวน 18 ที่นั่ง

ทะเบียน 30-0807 จำนวน 20 ที่นั่ง

ทะเบียน 30 - 0262 จำนวน 30 ที่นั่ง

ทะเบียน 30 - 0471 จำนวน 38 ที่นั่ง
       

ทะเบียน 30 - 0139 จำนวน 43 ที่นั่ง

ทะเบียน 30-0692 จำนวน 38 ที่นั่ง

ทะเบียน 30 - 0708 จำนวน 43 ที่นั่ง

ทะเบียน 30-0691 จำนวน 43 ที่นั่ง

ทะเบียน 30 - 0761 รถบัส 2 ชั้น 50 ที่นั่ง

ทะเบียน 30-0904 รถบัส 2 ชั้น 55 ที่นั่ง

ทะเบียน 30-0905 รถบัส 2 ชั้น 60 ที่นั่ง

ทะเบียน 30-1084 รถบัสปรับอากาศใหม่ 2 ชั้น 47 ที่นั่ง+โซฟา+โต๊ะ
รถบัสป้ายแดง จำนวน 39 ที่นั่ง

(คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)