โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ    

โปรแกรมทัวร์ไปเครื่องกลับเครื่อง
 
เส้นทาง
ระยะเวลา
หมายเหตุ
กรุงเทพฯ - เชียงรุ้ง - กรุงเทพฯ
4 วัน 3 คืน
เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง - เชียงใหม่
4 วัน 3 คืน
 

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ