โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ    

โปรแกรมทัวร์ไปรถกลับรถ
 
เส้นทาง
ระยะเวลา
หมายเหตุ
เชียงราย - เชียงตุง - เมืองลา
3 วัน 2 คืน
นอนเมืองลา 2 คืน
เชียงราย - เชียงตุง - เมืองลา - สิบสองปันนา
5 วัน 4 คืน
หลวงพระบาง - เวียงจันทร์ - วังเวียง
4 วัน 3 คืน
 
แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-ตองจี-ทะเลสาบอินเล ประเทศเมียนม่าร์
4 วัน 3 คืน
 
เชียงราย เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา บ่อเต็น บ่อหาญ จิ่งหง (สิบสองปันนา)
4 วัน 3 คืน
 

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-752829 แฟกซ์ 053-719041 หรือที่อีเมล์ siriporn_pdtour@hotmail.com
 
กลับ